Voor- en naschoolse opvang

Voor en na schooltijd is er opvang onder toezicht

- 's morgens vanaf 7u tot 30 minuten voor aanvang van de lessen

- 's avonds vanaf 30 minuten na beëindigen van de lessen tot 18u, op woensdag tot 17u45

 

Voor de leerlingen van het lager onderwijs is er tijdens de naschoolse opvang studie onder toezicht.

Er wordt geen opvang georganiseerd op feestdagen, snipperdagen en tijdens de schoolvakanties.

De ouderbijdrage wordt vastgesteld op €0,25 per begonnen half uur en per kind.

De ochtendopvang moet betaald worden tot 30 minuten voor aanvang van de lessen; de

namiddag- en avondopvang moet betaald worden vanaf 30 minuten na het beëindigen van de lessen.

Per gezin moet slechts voor 2 kinderen betaald worden. Vanaf

het derde kind is de opvang gratis, op voorwaarde dat minstens 3 kinderen

gelijktijdig aanwezig zijn.

  

Bij 3 keer laattijdig ophalen, wordt er een extra bijdrage van €5 aangerekend.

 


Copyright 2014 GBS Herfelingen